VIL DU ARBEJDE HOS OS?

Der er en ny stilling ledig, derfor denne “re-post”

Klubmodul - Blog

VIL DU ARBEJDE HOS OS?

Klubmodul er altid på udkig efter talentfulde personer, også selvom vi ikke har en ledig stilling opslået er du velkommen til at søge uopfordret.

SPÆNDENDE MENNESKER KRÆVER SPÆNDENDE OPGAVER

Vi arbejder tæt sammen hos Klubmodul, og vi sidder også tæt på hinanden selvom vores kontor I kolding er over 450m2 og vores kontor i Slangerup er over 240m2! Vi opnår de bedste resultater, når alle byder ind med deres viden. Derfor er alle involverede i at løse opgaverne for vores klubber og foreninger.

KREATIVITET OG FRIHED GIVER SUCCES

Vi er en flok mennesker, der kan lide det, vi arbejder med. Det gør Klubmodul til en dynamisk arbejdsplads, hvor kreativitet og frihed tages alvorligt.

HURRA FOR AT MADEN BLIVER LEVERET TIL DØREN! – EAT, WORK, SLEEP

Fri cola, energidrik og junkfood til folket! Det holder selvfølgelig ikke i længden (jo det gør, vi dropper bare energidrikken…

View original post 49 more words

Betalingsløsning – baggrund og udfordringer

Klubmodul har udviklet egen betalingsløsning som kommer vore kunder til gode. Det er ikke en løsning der kan konkurrere med hverken NETS/Teller eller DIBS, men et alternativ til selv at have en aftale.
Herunder vil jeg forklare lidt om hvad der var baggrunden for at vi overhovedet begyndte at overveje at programmere denne løsning og hvad det er den kan og hvilke udfordringer vi indtil videre har haft.

Baggrunden – ønsket

De fleste af vores kunder er klubber og foreninger der som udgangspunkt er frivilligt drevet, altså af ulønnet personale, fordi det ellers ikke kan løbe rundt at drive en forening i danmark. Men kravet til service og innovation hos foreningerne er ikke mindre af den grund. Borgere og medlemmer har ubevidst nogle krav til servicen og et de steder vi kan hjælpe er blandt andet ved at aflaste personalet ved at samle administrative opgaver i en samlet online software pakke. Ønsket om at betale online har været stort i flere år, hvilket vi også har løst, men i takt med ønsket om online betaling er der også opstået ønsker til at kunne betale med andet end Visa/Dankort.

Mange mennesker ønsker at betale med MasterCard og det lige så almindelige MasterCard Debit, altså et kort uden kredit på. Det er bare sådan at for at kunne modtage betalingskort og online betaling i sin forretning hvadenten det er en klub eller en webshop, så skal man have både en indløsningsaftale og en gateway. Gateway er heligvis inkluderet i klubmodul, så det skal man ikke tænke på som klubmodulkunde. Ønsker man at modtage Dankort og (Visa/Dankort) er der kun NETS A/S at vende sig til, for de har ganske enkelt monopol på Dankortet. Så det er jo meget enkelt. Vil man også gerne kunne modtage andre kort ala mastercard etc skal man altså have yderligere en aftale, den kan man få flere steder, et sted er NETS søsterselskab Teller A/S. Begge aftaletyper er sat sammen således at der betales en opstartspris og derefter et årligt abonnement for ligesom at have aftalen. Dertil skal så lægges prisen pr transaktion, altså hvergang en kunde benytter betalingskortet på netstedet.

Disse aftaler koster noget, for mange af vore kunder er det for meget i forhold til hvor mange mennesker der rent faktisk benytter andre kort end VISA/Dankort. Cirka så er 11-12% af alle transaktioner på nettet et mastercard. Langt de fleste er altså foretaget med et VISA/Dankort. Men der altså mange der ikke benytter VISA/Dankort.

Vi modtog rigtig mange henvendelser fra vores kunder med ønsket om hjælp til at komme uden om denne relativ dyre aftale på mastercard. Efter at have vendt og drejet den kom vi frem til at det nemmeste og billigste ville være at lave vores egen løsning for så at kunne tilbyde den gratis til vores kunder.

Løsningen – hvordan virker det?

Ret enkelt virker det sådan at istedet for at klubben har en aftale med henholdsvis NETS og Teller eller en anden indløser, så har klubben en aftale med klubmodul. Klubmodul har så en aftale med de forskellige indløsere, deriblandt NETS A/S. I stedet for at have 1000 klubber med hver sine aftaler, så har vi nu een aftale. Medlemmer oplever ikke nogen forskel, andet end at klubbens ydelser nu kan købes med både VISA/Dankort og Mastercard og flere andre kort. Klubben oplever den forskel at det nu er billigere at have en aftale. Indtægterne kommer ind som de plejer dog med den forskel at de kommer hurtigere ind på kontoen. Det er nemlig ikke ualmindeligt at man med sin aftale om Mastercard også accepterer at indtægterne på disse kort kun kommer til udbetaling een gang om ugen eller sjældnere.

Man kan populært sige at denne løsning er en JustEat for klubber:-)
Medlemmerne betaler til Klubmodul, men det er klubben der leverer ydelsen.

En klub opretter sine hold med kontingentpriser eller sine events i eventoversigten. Medlemmet klikker ind på holdet for at tilmelde sig, og betaler online med sit betalingskort. Pengene ryger til klubmoduls bank. En gang om dagen samles alle betalinger på kontoen og sendes til de respektive klubbers banker. Klub A har haft 10 tilmeldinger denne dag til samlet kr. 10000,- Klub A modtager dagen efter kr. 10000,- på sin bankkonto.

Medlemmet bliver trukket omgående fra sit betalingskort, både kontingentprisen, transaktionsgebyret og gebyret til Klubmodul.

Gebyret!

For at dette kunne lade sig gøre rent økonomisk og for at det fortsat kunne være en god ide for klubberne er det nu medlemmerne der betaler for løsningen i stedet for klubben. Der er ganske enkelt lagt et gebyr på betalingen. Dette gebyr som går til Klubmodul er altså med til at klubben sparer mange penge. Så det er brugerbetaling som allerede er kendt eftersom det jo er frivillige ulønnede kræfter der driver klubben.
Gebyrets størrelse er sat sammen ud fra hvad der skal dækkes ind af Klubmodul.
Gebyret skal dække følgende:
Udviklingen (Klubmodul skal have dækket sine udviklingsomkostninger)
Driften og supporten (Klubmodul skal have dækket udgifter til server, bank, revisor og personale til at vejlede og overvåge)
Moms (SKAT vil gerne have 25% moms af gebyret)
Gateway (Klubmodul har nu selv alle gateways altså den der sikrer at alle informationer er krypteret etc.)

Udfordringerne

Havde vi vidst på forhånd hvor mange forhindringer udfordringer der skulle være for at sætte denne innovative ide i verden, så havde vi nok gjort ret mange ting anderledes, måske vi slet ikke havde gjort det.. Udfordringerne kan rent umiddelbart deles op i teknik og vilkår. Teknikken er koden og hvordan det skal afvikles. Vilkårene er alt det der omhandler aftaler og godkendelser.

Alene det at foreberede og præsentere de tekniske tegninger og ideer for de rette instanser var forholdsvist tidskrævende.

At finde en løsning med banken om at udbetale pengene til klubberne var også temmelig tidskrævende. Husk på at stort set alle banker tager kr. 0,75 pr overførsel. Ydermere så er bankers åbenhed til software meget lukket. Mange mennesker er igang for at sætte dette i søen. IT folk ved banken og bankens samarbejdspartnere..

At tale med SKAT gennem vores revisor, for det er jo en momsfritaget ydelse der sælges fra klubben som oftest, men Klubmodul skal jo betale moms. Skal klubben have en faktura fra klubmodul? Skal de penge der kommer ind betragtes som omsætning i Klubmodul? Etc. etc.

Finanstyrelsen kom på banen. For dette her mindede jo om PayPal eller en form for bank? Klubmodul får jo penge fra medlemmerne.. Så der skal en godkendelse til mente vi alle. Det indebar en del arbejde, og ville i sidste ende måske betyde at vi skulle droppe det hele, for der skulle afkræves legitimation af alle der købte noget. Samtlige 600000+ danskere der er inde over klubmodul skulle altså afkræves en kopi af PAS eller kørekort. En liste over politisk udsatte personer skulle føres og overvåges.. Heldigvis endte vi et andet sted.

Indløserne er der en del skriverier med. Udfordringen er lidt HVEM det er medlemmet køber ydelsen af, er det klubmodul eller klubben? Det kan ikke være klubmodul for det er jo ikke derfra at der spilles håndbold eller svømmes.. Er det ikke Klubmodul der leverer ydelsen, så er der en juridisk udfordring i forhold til vilkårene i aftalen. Etc etc.

Det tekniske med vores gateway leverandør krævede mange nye liniers kode

Det tekniske med Klubmodulplatformen krævede en del efterfølgende at tilpasse.

Det sværeste har dog været at håndtere alle disse udfordringer,rent følesmæssigt da næsten hver især potentielt kunne betyde at vi skulle stoppe. Det har hele tiden været 1 skridt frem og 2 tilbage.

Men hvor er det en fantastisk fornemmelse at se det køre og modtage alle de mange mails fra alle de glade kunder. Ikke nok med de er glade, de sparer også rigtig mange penge der så kan gå til foreningen.

Glem ikke KlubmodulFonden som er vores måde at takke lidt på.