Afstemning direkte i Klubmodul

Afstemning

Det er nu muligt at oprette og afvikle en hvilken som helst form for online afstemning. I finder afstemning under Info fanebladet i Klubmodul.

Hvordan virker det så

Kort fortalt giver dette modul jer mulighed for at oprette en hvilken som helst afstemning, om det er farven på trøjerne til et hold, datoen for fastelavns begivenheden eller valg til bestyrelsen, så kan i oprette det nu.

unnamed (1)

Mulighederne for de somme tider frygtede generalforsamlinger er mange nu. Det er vores indtryk at der er langt højere deltagelse på online afstemninger frem for et traditionelt møde i klubhuset.

Via den såkaldte “iframe” funktion kan afstemningen stort set placeres alle steder på et Klubmodul, forsiden eller på den underside der handler om den pågældende afstemning. Det kunne være sider der er oprettet i forbindelse med generalforsamlingen hvor nye kandidater opstilles, emner præsenteres etc.

Vi ser frem til at høre de forskellige erfaringer med dette og vi modtager gerne feedback. Når vi har fået lidt mere erfaring med hvordan det bruges derude, vil vi naturligvis tilføje mere udvikling til netop denne del.

Klar parat stem!

Link til video der på 4 min. forklarer hvordan det virker

SSL / HTTPS, Certifikat og EU dataforordning

Alle Klubmodul løsninger bliver nu lagt ind under SSL, den største og mest synlige ændring, er at i stedet for at webstedet hedder http:// hedder det fremover https://

https

Adressefeltet i browseren vil se således ud fremover.

SSL er lig med kryptering

SSL er en forkortelse for Secure Socket Layer. SSL er en standard sikkerhedsteknologi, som gør det muligt at etablere en krypteret (sikker) forbindelse mellem en webserver og en browser. Denne forbindelse sikrer, at alle data, der passerer mellem webserveren og browseren forbliver private. En SSL forbindelse kan kun opnås hvis der er et SSL certifikat installeret på serveren.

Certifikat

Skal der etableres en SSL forbindelse til en webserver (en hjemmeside) kræver det således, at webserveren har et SSL certifikat. Et SSL certifikat kræver godkendelse af verificeret 3. part der har rettighed til at udstede SSL certifikater. Denne 3. parts opgave er, at kontrollere at dem der står bag webserveren (hjemmesiden) også er dem de udgiver sig for, identiteten af både webserveren og virksomheden bag kan  altså bekræftes 100%.

Klubmodul har altid haft en krypteret forbindelse når medlemmer skulle betale, således at al betalingskort data er krypteret. Nu udvides denne kryptering til at omfatte al data og al trafik på samtlige sider på en hvilken som helst Klubmodul løsning.

Klubmodul sørger for certifikater på alle servere der har en Klubmodul løsning. Det er inkluderet i prisen for Klubmodul.

Spørgsmål og svar

 1. Hvis vi kun benytter Klubmodul som vores booking og betalingsmodul, hvad så?
  1. Så ikke noget, jeres Klubmodul løsning er sikret da der er installeret certifikat. Dog skal I kigge på jeres nuværende hjemmeside såfremt i indsamler data. E.g hvis i benytter en wordpress løsning der tilbyder brugeroprettelse.
 2. Vi har vores hjemmeside hostet på Klubmoduls servere, er vi ok?
  1. Ja, jeres løsning er omfattet af certifikatet og alt er iorden.
 3. Skal vi have et certifikat selvom vi kun linker til vores Klubmodul løsning?
  1. Nej, jeres Klubmodulløsning er sikret. I bør kigge grundigt på jeres nuværende hjemmeside såfremt i indsamler data. E.g hvis i benytter en wordpress løsning der tilbyder brugeroprettelse.
 4. Vi har egen hjemmeside, og så et subdomæne hos Klubmodul ala dette klub.klub-modul.dk hvad så?
  1. Så ikke noget, jeres Klubmodul løsning er sikret da der er installeret certifikat. Dog skal I kigge på jeres nuværende hjemmeside såfremt i indsamler data. E.g hvis i benytter en wordpress løsning der tilbyder brugeroprettelse.
 5. Kan vi selv sørge for et certifikat?
  1. Det korte svar er nej, alle Klubmodulløsninger er hostet på vores servere og dermed har vi sørget for certifikater. I kan sørge for certifikat på jeres egen hjemmeside såfremt denne ikke er hostet ved Klubmodul.

Google og HTTPS

Google vægter søgeresultater med en HTTPS (SSL) hjemmeside langt højere og Google har da også allerede meldt ud at der gives bedre fordele for sider med HTTPS.  Læs også gerne denne artikel på computerworld.dk

EU dataforordning – det vigtigste!

Der har allerede været en del skriverier omkring den nye datalov der træder i kraft til Maj 2018, så de fleste læsere er sikkert lidt med på at der kommer en ny lovgivning som er strengere end den gamle datalov fra 1995. Den vil få betydning for stort set alle danske virksomheder, der på den ene eller anden måde arbejder med person- og brugerdata.

Hvem er omfattet?

Forordningen gælder for alle, der behandler persondata – uanset om de er dataansvarlige eller alene behandler data på vegne af andre (databehandlere). Det vil sige at det gælder for:

 • klubber
 • foreninger
 • forbund
 • organisationer og
 • Klubmodul og alle andre der behandler data på vegne af andre (databehandlere)

Detaljerne i den nye forordning kan man læse om flere steder. Det væsentlige her er at Klubmodul som databehandler lever op til loven og dermed sikrer at alle der anvender en Klubmodul løsning også er omfattet.

Hvad betyder det for jer her og nu?

Ikke noget, Klubmodul er godt igang med alle tiltag og det er bla. også derfor at vi sætter denne ekstra kryptering op, da det er et af de mange krav i den nye lov. Man kan med denne lovgivning i hånden allerede nu begynde at stille spørgsmål til sin nuværende leverandør om hvorledes dette vil blive adresseret.

Har i nogle spørgsmål allerede nu er i meget velkommen til at skrive eller ringe til os.

 

 

Hvorfor betale for et medlemssystem til klubben?

Det kan måske virke overvældende og til tider unødvendigt for veletablerede klubber og foreninger, at skulle investere i ny hjemmeside, medlemssystem og bogføring. For hvorfor ændre noget, som allerede fungerer i praksis? Man kender arbejdsgangene i klubben/foreningen, og alle ved hvad den enkelte skal gøre. Måske er der meget manuelt arbejde, som tager en del tid, men det er mindre vigtigt, når det jo fungerer.
Men virkeligheden er efterhånden løbet fra det manuelle arbejde – også i klubber og foreninger. Der findes nemlig efterhånden så mange digitale muligheder, som både kan lette hverdagen for de ansatte, frivillige, trænere, forældre og idrætsudøverne selv, at det ville være at skyde sig selv i foden, hvis man som klub/forening lod være med at udnytte disse. Behovet for at den enkelte klub eller forening er til stede digitalt er enormt, og kan og bør ikke ignoreres.
Og det vil vi meget gerne hjælpe din klub/forening med hos Klubmodul. Vi vil ikke beordre hvad jeres klub skal/bør gøre, men stiller i stedet en række værktøjer, programmer og muligheder til rådighed, så vi på den måde giver jer chancen for rent faktisk at vokse både organisatorisk, medlemsmæssigt og klubmæssigt.

Mange firmaer forstår sig ikke på klubbers behov

Umiddelbart kan en kommerciel virksomhed måske godt blive set som havende en bestemmende og fremmed rolle, som det kan være svært at se fordelene i at skulle betale for for en klub eller forening. Og det forstår vi godt. Desuden findes der den dag i dag også en række gratis løsninger, som sagtens kan klare noget af jeres klubs/foreningsadministration, hvorfor vi i Klubmodul f.eks. godt kan virke overflødige umiddelbart.
Men når Klubmodul alligevel er valgt af over 1.100 danske klubber/foreninger, så handler det ganske enkelt om egenskaben af at kunne forstå sig på den enkelte klub. Her kan de mange gratis løsninger aldrig rigtigt følge med. For med store, og til tider forkromede, alt-i-en systemer til klubber/foreninger, som både skal kunne klare bogføringen, hjemmesiden, medlemmerne, begivenheder, nyheder, mail/sms, banebooking og shop, så er det altafgørende at man får nok indsigt i foreningens arbejdsgange og liv, før man sætter en løsning sammen – og det kan de gratis løsninger ganske enkelt ikke.
Man kunne også som klub/forening vælge at sammensætte en løsning af flere gratis systemer, for til sidst at kunne stå med en “samlet løsning”. Her mødes man bare af endnu en udfordring: systemerne snakker ikke sammen, hvilket bare fører til dobbeltarbejde.
Derfor valgte vi hos Klubmodul for snart 8 år siden, at udvikle ét samlet system, som indgår som et led i jeres allerede etablerede arbejdsgange og rutiner i klubben/foreningen. Det er et system, der både er udviklet specifikt til klubber/foreninger, men også i samarbejde og tæt dialog med en lang række af disse klubber, og enhver forening kan derfor klare alle deres administrative opgaver og behov i ét samlet system.
Og som en kommerciel virksomhed, så står vi selvfølgelig til ansvar for vores kunder. Vi udvikler løbende efterhånden som teknologien også forbedres, hvilket betyder konstant nye funktioner og muligheder for klubberne, så man altid er sikker på det bedste produkt. Sker det at vi pludselig ikke leverer det bedste produkt på markedet mere, så skifter klubberne bare og vi kan potentielt ikke overleve. Derfor er vi tvunget til at levere det bedste produkt, hvilket kun kommer efter grundig forståelse af klubbers behov, hvorefter vi kan levere den bedste løsning for den enkelte klub.

En samlet administration sparer jer tid og penge

I en klub eller forening er det ikke unormalt med 500,1000, 2000 eller 6000 medlemmer. De skal alle opkræves for penge, tilmeldelse til diverse ting og administreres – og det tager bare en hulens masse tid. Vel at mærke hvis man ikke har samlet det hele under ét system. For et samlet administrationssystemet til foreninger og klubber er både tidsbesparende for de ansatte/medlemmer/frivillige, hvilket frigiver noget i den anden ende. Og uanset om den ekstra tid bliver brugt på pleje af nuværende medlemmer, udtænkning af nye koncepter eller varetagelse af yderligere administration, så kan tid sparet hurtigt være lig med penge sparet. Derfor er det vigtigt at overveje alle de fordele et samlet administationssystem kan tilbyde jer, frem for mange enkeltstående, besværlige systemer.
I Slangerup Svømmeklub har de oplevet det samme efter at de er blevet koblet op med Klubmoduls samlede medlemssystem. Her er både medlemmerne og de frivillige/ansatte tydeligvis tilfredse med det nye system: “Vores medlems telefon har nu kun ca. 5 opkald pr uge, mens vi før vi fik Klubmodul havde mellem 30 og 40 opkald fra forvirrede medlemmer. Det frigiver en masse tid til andre ting. Desuden er det også nemmere at sende en fælles besked til vores medlemmer i tilfælde af aflysninger. Kun stor ros til Klubmodul.”

Nem overgang og ubegrænset rådgivning – for jeres skyld

I Atletica Tri har de for nyligt valgt at prøve Klubmoduls fulde administrationssystem af. Her er det klubmanden Søren, som til dagligt sørger for alt administrationen og kommunikation ud til medlemmerne gennem klubmoduls system. Søren fortæller at “klubmodul altid er super gode til at melde tilbage og som aftalt. Virkelig dejligt med struktureret feedback (på hjemmeside), som de er meget god til hele tiden at gøre endnu bedre”. For Søren var der ingen tvivl om, at en platform udviklet til klubben var en optimal løsning, og han henter tilmed også løbende nye ideer og inspiration til vores møder rundt omkring i hele landet. I Atletica tri har Klubmoduls funktioner en central rolle, når deres nye bestyrelse skal lægge planer for fremtiden og arbejde mod klubbens visioner og mål, og har de brug for vejledning, er Klubmoduls erfarne rådgivere og webdesignere aldrig mere end et gratis og ubegrænset opkald væk.
Både i Slangerup svømmeklub og Atletica tri kan de godt forstå, at det i starten kan virke lidt overvældende at skulle kaste sig ud i et nyt system, som endda er digitalt – en verden ikke alle er lige vant til. Derfor samles de forskellige bestyrelser også ofte, så alle i klubben får en grundlæggende forståelse for funktionerne og mulighederne i Klubmodul. “Kun stor ros til klubmodul systemet, som bare altid fungerer”, siger Søren.
Dette nye system, som både Atletica og Slangerup, har fået implementeret har selvfølgelig betydet en række nye arbejdsgange for både medlemmer, ansatte og og frivillige i klubben, men ikke desto mindre havde begge klubber efter blot 6 måneder med systemet, oplevet en betydelig nedsætning i brug af tid til administration af medlemmerne. Noget som både kan mærkes på pengepungen og presset på de frivillige/ansatte.
På trods af at Laila fra Slangerup Svømmeklub har været bruger af Klubmodul i flere år, og Søren fra Atletica i kun et år, så har de begge stadig en masse blod på tanden, når det kommer til at lære endnu mere. “Vi ved hvor hjælpen er at hente, hvis der er behov for det. Så griber vi bare telefonen, og ringer op, også er der grundig vejledning i lange baner – forklaret på en forståelig måde”, fortæller Laila.
Vi håber, at vi i fremtiden kan hjælpe endnu flere klubber/foreninger ved at give dem et system, der gør den enkeltes hverdag lettere, sparer dem tid, og dermed skaber muligheder for, at give medlemmerne en endnu bedre oplevelse.

Har du spørgsmål til Klubmodul? Så tøv ikke med at kontakte os!

At vise et Gebyr, eller ikke vise et Gebyr?

En kunstnerisk fordrejning af den velkendte strofe fra Hamlet, “at være eller ikke være det er spørgsmålet“, synes at være en god indledning til dette indlæg.

Klubmodul har som du sikkert er bekendt med udviklet en ret så omfattende betalingsløsning der kort fortalt tillader alle klubber og foreninger med flere, at tage imod onlinebetaling fra alle typer betalingskort, ganske gratis for foreningen. Forstået på den måde, at en forening kan komme igang med online betalinger omgående uden at have aftaler med de såkaldte indløsere som NETS A/S med flere.

Det er som sagt gratis for foreningen, da det er det enkelte medlem der med et gebyr pålagt betalingen er med til at finansiere løsningen. Det betyder i praksis, at når et medlem kommer til en forenings hjemmeside og ønsker at betale for et kontingent eller en anden ydelse, præsenteres medlemmet for en pris der er pålagt et gebyr. Gebyrets størrelse er en fast pris på kr. 10,- ved alle beløb over kr. 100,- og kr. 0,50,- ved alle beløb under kr. 100,- Det ændres nu hvis man ønsker at skjule gebyret.
Gebyret er fastsat til 1,3% af beløbets størrelse. Er det derfor en pris på kr. 600,- vil prisen inklusive gebyr og afrunding blive kr. 608,-
Årsagen til at det ændres til en procentsats i stedet for en fast pris er for at tage hensyn til rabatter der gives.

Test og dialog

En af de elementer der gik oftest igen i vores dialog med foreninger og medlemmer var at det var så tydeligt at der kom et gebyr på prisen. Sagt med andre ord, nogle medlemmer klagede over gebyret når de kan se det.. Men de samme medlemmer forstod godt hvorfor der var et gebyr, når de fik forklaret at gebyret gjorde det gratis for foreningen.

Vi kunne se på vores test at når vi “skjulte” gebyret ind i kontingentprisen, så var der ikke noget brok, selvom prisen nu var 1,3% højere end før.
Der er ikke noget mystik ved det som sådan, et gebyr skurrer i øjenene på de fleste af os.

En tydelig pris kan vi forholde os til. Og vi ved alle sammen godt inderst inde, at vi som medlem/forbruger indirekte er med til at betale de omkostninger der nu er forbundet med at drive handel.

wuptiVi ved godt at fragtfri levering og gebyrfri betaling fra Wupti.com ikke er ensbetydende med at direktøren ud af egen lomme betaler GLS eller PostDanmark for at levere vores nye strygejern. Vi ved godt at den pris er lagt ind i produktets pris. Men det er også ok, for det ser bedre ud og føles mere rigtigt:-)

Nyt nyt nyt – Skjul gebyret

Derfor kan vi nu tilbyde at foreninger der kører med vores betalingsløsning kan vælge at skjule eller vise gebyret. Simpelthen “pakke” gebyret ind i prisen der vises på hjemmesiden.
Foreningen taster blot prisen ind som altid ved oprettelse af hold. Prisen der vises på hjemmesiden for medlemmer er automatisk pålagt de 1,3%. Se herunder:

Her tastes prisen på kr. 600,- ganske som vanligt.gebyr1

På hjemmesiden vises prisen nu med gebyret lagt ind i prisen som nu er kr. 608,-

gebyr2

Vi er ved at lægge sidste hånd på et lille værktøj der vises under prisfeltet ved holdoprettelser og flere andre steder der giver mulighed for at “regne baglæns”. Hvis man ønsker at den pris der skal vises på hjemmesiden for medlemmer skal se mere venlig ud ala kr. 610,- i stedet for kr. 608,-. I værktøjet taster man den pris man ønsker der skal vises og værktøjet spytter så den pris ud man skal taste i prisfeltet.

Med et trylleslag kan foreningen nu slippe for at være gebyrgribben og slippe for at skulle forsvare hvad der rent faktisk er en god ordning for medlemmerne.

Alle der ønsker at have mulighed for at skjule gebyret kan blot skrive til os i supporten. De foreninger der ønsker at skifte over til Klubmoduls betalingsløsning kan blot trykke her.

gratis

På svømme træningslejr i Tyrkiet

Vi havde fornøjelsen af at bidrage lidt til at en ung pige kunne komme på træningslejr her i foråret. Her i Klubmodul får vi en del henvendelser om diverse “sponsorater” og “samarbejder”. Det er langt fra alle vi vælger at gå ind i fordi det ikke umiddelbart har nogen relevans for hverken os eller vores kunder og brugere.

Det er en fornøjelse at kunne hjælpe lidt til og vi gør det gerne og ofte, de fleste henvendelser kommer via formularen her på vores hjemmeside . Vi skriver ikke om det hver gang da det nok ikke er så spændende at læse om nye spillerveste i gul:-)

Vi vælger at skrive om Ada her som var afsted fordi det er en god historie og fordi Ada sætter en god høj standard som er værd at nævne og leve op til.

Ada skriver selv følgende:

Først og fremmest vil jeg takke for økonomisk støtte så jeg kunne komme med på træningslejren.
Mit navn er Adriana Bankowska og jeg er 17 år gammel. Jeg går på gymnasiet i 2.g på HTX i Ballerup.
Rigtig meget af min fritid bruger jeg på at svømme i Frederikssund svømmeklub hvor jeg også arbejder som hjælpetræner.

Jeg kommer fra Polen og er flyttet til Danmark for 5 år siden. Svømning har hjulpet mig rigtig meget med at passe ind i det danske samfund, lære sproget og derudover har jeg fået nogle rigtige gode venner i klubben. Jeg brænder rigtig meget for svømning og jeg kan godt mærke at en træningslejr giver mig lidt ekstra svømmermæssigt.

På træningslejren her i Tyrkiet svømmer vi 4 timer om dagen og derudover laver vi også hård dryland. I vandet øver vi blandt andet en masse teknik, starter og vendinger. Træningslejren er selvfølgelig også for at komme op i rigtig god form så vi kan præstere når vi kommer hjem igen til Danmark. Vi bruger også tiden her på at være sociale, få et bedre sammenhold på holdet og kommer tættere på 2.holdet som også er med.
Det har været en super god tur og jeg er meget glad for at have været med.

AdaRyg AdaUdspring HoldetiTyrkiet

Vi ønsker Ada held og lykke fremover:-)

 

Underviser i regnskab søges

Vi afholder som i ved seminarer hver måned i både Slangerup og Kolding. Vi elsker at afholde disse seminarer da vi får en god kontakt med vores brugere.

Vi afholder to typer seminarer, et generelt og et mere rettet mod regnskab. Regnskabsseminaret er ikke kun om Klubmodul, det handler meget om hvad man ellers gør i regnskaber og bogføring. Kredit og debit, saldobalancer og kassekladder, og så videre.

Det er til vores regnskabsseminar i Slangerup at vi søger en person der kan afholde disse for os. Du skal kende til regnskab og bogføring på et øvet niveau så du kan lære fra dig og ikke falder bagover når der kommer spørgsmål om kassekladder. Det er ikke en forudsætning at du er superbruger i Klubmodul, men enten kender du til det eller også så lærer du det hurtigt;-)

Der bliver afholdt 4-5 regnskabsseminarer i Slangerup om året. Der kommer ca 20 personer til hvert seminar som varer lige under 3 timer.

Vi tilbyder mellem kr. 1500,- og kr. 2000,- pr seminar alt afhængig af kvalifikationer og antal deltagere. Du får mad og drikke og kørepenge efter statens takster også.

Er du interesseret?
Udfyld formularen her

eller skriv til Simon på simon@klubmodul.dk og lad os tage den derfra. Vi glæder os til at høre fra dig:-)