At vise et Gebyr, eller ikke vise et Gebyr?

En kunstnerisk fordrejning af den velkendte strofe fra Hamlet, “at være eller ikke være det er spørgsmålet“, synes at være en god indledning til dette indlæg.

Klubmodul har som du sikkert er bekendt med udviklet en ret så omfattende betalingsløsning der kort fortalt tillader alle klubber og foreninger med flere, at tage imod onlinebetaling fra alle typer betalingskort, ganske gratis for foreningen. Forstået på den måde, at en forening kan komme igang med online betalinger omgående uden at have aftaler med de såkaldte indløsere som NETS A/S med flere.

Det er som sagt gratis for foreningen, da det er det enkelte medlem der med et gebyr pålagt betalingen er med til at finansiere løsningen. Det betyder i praksis, at når et medlem kommer til en forenings hjemmeside og ønsker at betale for et kontingent eller en anden ydelse, præsenteres medlemmet for en pris der er pålagt et gebyr. Gebyrets størrelse er en fast pris på kr. 10,- ved alle beløb over kr. 100,- og kr. 0,50,- ved alle beløb under kr. 100,- Det ændres nu hvis man ønsker at skjule gebyret.
Gebyret er fastsat til 1,3% af beløbets størrelse. Er det derfor en pris på kr. 600,- vil prisen inklusive gebyr og afrunding blive kr. 608,-
Årsagen til at det ændres til en procentsats i stedet for en fast pris er for at tage hensyn til rabatter der gives.

Test og dialog

En af de elementer der gik oftest igen i vores dialog med foreninger og medlemmer var at det var så tydeligt at der kom et gebyr på prisen. Sagt med andre ord, nogle medlemmer klagede over gebyret når de kan se det.. Men de samme medlemmer forstod godt hvorfor der var et gebyr, når de fik forklaret at gebyret gjorde det gratis for foreningen.

Vi kunne se på vores test at når vi “skjulte” gebyret ind i kontingentprisen, så var der ikke noget brok, selvom prisen nu var 1,3% højere end før.
Der er ikke noget mystik ved det som sådan, et gebyr skurrer i øjenene på de fleste af os.

En tydelig pris kan vi forholde os til. Og vi ved alle sammen godt inderst inde, at vi som medlem/forbruger indirekte er med til at betale de omkostninger der nu er forbundet med at drive handel.

wuptiVi ved godt at fragtfri levering og gebyrfri betaling fra Wupti.com ikke er ensbetydende med at direktøren ud af egen lomme betaler GLS eller PostDanmark for at levere vores nye strygejern. Vi ved godt at den pris er lagt ind i produktets pris. Men det er også ok, for det ser bedre ud og føles mere rigtigt:-)

Nyt nyt nyt – Skjul gebyret

Derfor kan vi nu tilbyde at foreninger der kører med vores betalingsløsning kan vælge at skjule eller vise gebyret. Simpelthen “pakke” gebyret ind i prisen der vises på hjemmesiden.
Foreningen taster blot prisen ind som altid ved oprettelse af hold. Prisen der vises på hjemmesiden for medlemmer er automatisk pålagt de 1,3%. Se herunder:

Her tastes prisen på kr. 600,- ganske som vanligt.gebyr1

På hjemmesiden vises prisen nu med gebyret lagt ind i prisen som nu er kr. 608,-

gebyr2

Vi er ved at lægge sidste hånd på et lille værktøj der vises under prisfeltet ved holdoprettelser og flere andre steder der giver mulighed for at “regne baglæns”. Hvis man ønsker at den pris der skal vises på hjemmesiden for medlemmer skal se mere venlig ud ala kr. 610,- i stedet for kr. 608,-. I værktøjet taster man den pris man ønsker der skal vises og værktøjet spytter så den pris ud man skal taste i prisfeltet.

Med et trylleslag kan foreningen nu slippe for at være gebyrgribben og slippe for at skulle forsvare hvad der rent faktisk er en god ordning for medlemmerne.

Alle der ønsker at have mulighed for at skjule gebyret kan blot skrive til os i supporten. De foreninger der ønsker at skifte over til Klubmoduls betalingsløsning kan blot trykke her.

gratis

Betalingsløsning – baggrund og udfordringer

Klubmodul har udviklet egen betalingsløsning som kommer vore kunder til gode. Det er ikke en løsning der kan konkurrere med hverken NETS/Teller eller DIBS, men et alternativ til selv at have en aftale.
Herunder vil jeg forklare lidt om hvad der var baggrunden for at vi overhovedet begyndte at overveje at programmere denne løsning og hvad det er den kan og hvilke udfordringer vi indtil videre har haft.

Baggrunden – ønsket

De fleste af vores kunder er klubber og foreninger der som udgangspunkt er frivilligt drevet, altså af ulønnet personale, fordi det ellers ikke kan løbe rundt at drive en forening i danmark. Men kravet til service og innovation hos foreningerne er ikke mindre af den grund. Borgere og medlemmer har ubevidst nogle krav til servicen og et de steder vi kan hjælpe er blandt andet ved at aflaste personalet ved at samle administrative opgaver i en samlet online software pakke. Ønsket om at betale online har været stort i flere år, hvilket vi også har løst, men i takt med ønsket om online betaling er der også opstået ønsker til at kunne betale med andet end Visa/Dankort.

Mange mennesker ønsker at betale med MasterCard og det lige så almindelige MasterCard Debit, altså et kort uden kredit på. Det er bare sådan at for at kunne modtage betalingskort og online betaling i sin forretning hvadenten det er en klub eller en webshop, så skal man have både en indløsningsaftale og en gateway. Gateway er heligvis inkluderet i klubmodul, så det skal man ikke tænke på som klubmodulkunde. Ønsker man at modtage Dankort og (Visa/Dankort) er der kun NETS A/S at vende sig til, for de har ganske enkelt monopol på Dankortet. Så det er jo meget enkelt. Vil man også gerne kunne modtage andre kort ala mastercard etc skal man altså have yderligere en aftale, den kan man få flere steder, et sted er NETS søsterselskab Teller A/S. Begge aftaletyper er sat sammen således at der betales en opstartspris og derefter et årligt abonnement for ligesom at have aftalen. Dertil skal så lægges prisen pr transaktion, altså hvergang en kunde benytter betalingskortet på netstedet.

Disse aftaler koster noget, for mange af vore kunder er det for meget i forhold til hvor mange mennesker der rent faktisk benytter andre kort end VISA/Dankort. Cirka så er 11-12% af alle transaktioner på nettet et mastercard. Langt de fleste er altså foretaget med et VISA/Dankort. Men der altså mange der ikke benytter VISA/Dankort.

Vi modtog rigtig mange henvendelser fra vores kunder med ønsket om hjælp til at komme uden om denne relativ dyre aftale på mastercard. Efter at have vendt og drejet den kom vi frem til at det nemmeste og billigste ville være at lave vores egen løsning for så at kunne tilbyde den gratis til vores kunder.

Løsningen – hvordan virker det?

Ret enkelt virker det sådan at istedet for at klubben har en aftale med henholdsvis NETS og Teller eller en anden indløser, så har klubben en aftale med klubmodul. Klubmodul har så en aftale med de forskellige indløsere, deriblandt NETS A/S. I stedet for at have 1000 klubber med hver sine aftaler, så har vi nu een aftale. Medlemmer oplever ikke nogen forskel, andet end at klubbens ydelser nu kan købes med både VISA/Dankort og Mastercard og flere andre kort. Klubben oplever den forskel at det nu er billigere at have en aftale. Indtægterne kommer ind som de plejer dog med den forskel at de kommer hurtigere ind på kontoen. Det er nemlig ikke ualmindeligt at man med sin aftale om Mastercard også accepterer at indtægterne på disse kort kun kommer til udbetaling een gang om ugen eller sjældnere.

Man kan populært sige at denne løsning er en JustEat for klubber:-)
Medlemmerne betaler til Klubmodul, men det er klubben der leverer ydelsen.

En klub opretter sine hold med kontingentpriser eller sine events i eventoversigten. Medlemmet klikker ind på holdet for at tilmelde sig, og betaler online med sit betalingskort. Pengene ryger til klubmoduls bank. En gang om dagen samles alle betalinger på kontoen og sendes til de respektive klubbers banker. Klub A har haft 10 tilmeldinger denne dag til samlet kr. 10000,- Klub A modtager dagen efter kr. 10000,- på sin bankkonto.

Medlemmet bliver trukket omgående fra sit betalingskort, både kontingentprisen, transaktionsgebyret og gebyret til Klubmodul.

Gebyret!

For at dette kunne lade sig gøre rent økonomisk og for at det fortsat kunne være en god ide for klubberne er det nu medlemmerne der betaler for løsningen i stedet for klubben. Der er ganske enkelt lagt et gebyr på betalingen. Dette gebyr som går til Klubmodul er altså med til at klubben sparer mange penge. Så det er brugerbetaling som allerede er kendt eftersom det jo er frivillige ulønnede kræfter der driver klubben.
Gebyrets størrelse er sat sammen ud fra hvad der skal dækkes ind af Klubmodul.
Gebyret skal dække følgende:
Udviklingen (Klubmodul skal have dækket sine udviklingsomkostninger)
Driften og supporten (Klubmodul skal have dækket udgifter til server, bank, revisor og personale til at vejlede og overvåge)
Moms (SKAT vil gerne have 25% moms af gebyret)
Gateway (Klubmodul har nu selv alle gateways altså den der sikrer at alle informationer er krypteret etc.)

Udfordringerne

Havde vi vidst på forhånd hvor mange forhindringer udfordringer der skulle være for at sætte denne innovative ide i verden, så havde vi nok gjort ret mange ting anderledes, måske vi slet ikke havde gjort det.. Udfordringerne kan rent umiddelbart deles op i teknik og vilkår. Teknikken er koden og hvordan det skal afvikles. Vilkårene er alt det der omhandler aftaler og godkendelser.

Alene det at foreberede og præsentere de tekniske tegninger og ideer for de rette instanser var forholdsvist tidskrævende.

At finde en løsning med banken om at udbetale pengene til klubberne var også temmelig tidskrævende. Husk på at stort set alle banker tager kr. 0,75 pr overførsel. Ydermere så er bankers åbenhed til software meget lukket. Mange mennesker er igang for at sætte dette i søen. IT folk ved banken og bankens samarbejdspartnere..

At tale med SKAT gennem vores revisor, for det er jo en momsfritaget ydelse der sælges fra klubben som oftest, men Klubmodul skal jo betale moms. Skal klubben have en faktura fra klubmodul? Skal de penge der kommer ind betragtes som omsætning i Klubmodul? Etc. etc.

Finanstyrelsen kom på banen. For dette her mindede jo om PayPal eller en form for bank? Klubmodul får jo penge fra medlemmerne.. Så der skal en godkendelse til mente vi alle. Det indebar en del arbejde, og ville i sidste ende måske betyde at vi skulle droppe det hele, for der skulle afkræves legitimation af alle der købte noget. Samtlige 600000+ danskere der er inde over klubmodul skulle altså afkræves en kopi af PAS eller kørekort. En liste over politisk udsatte personer skulle føres og overvåges.. Heldigvis endte vi et andet sted.

Indløserne er der en del skriverier med. Udfordringen er lidt HVEM det er medlemmet køber ydelsen af, er det klubmodul eller klubben? Det kan ikke være klubmodul for det er jo ikke derfra at der spilles håndbold eller svømmes.. Er det ikke Klubmodul der leverer ydelsen, så er der en juridisk udfordring i forhold til vilkårene i aftalen. Etc etc.

Det tekniske med vores gateway leverandør krævede mange nye liniers kode

Det tekniske med Klubmodulplatformen krævede en del efterfølgende at tilpasse.

Det sværeste har dog været at håndtere alle disse udfordringer,rent følesmæssigt da næsten hver især potentielt kunne betyde at vi skulle stoppe. Det har hele tiden været 1 skridt frem og 2 tilbage.

Men hvor er det en fantastisk fornemmelse at se det køre og modtage alle de mange mails fra alle de glade kunder. Ikke nok med de er glade, de sparer også rigtig mange penge der så kan gå til foreningen.

Glem ikke KlubmodulFonden som er vores måde at takke lidt på.

Hvis en klub eller forening selv skulle stå for at modtage betalinger online på sin hjemmeside så kan man herunder se hvad man skal igennem. Her i dette eksempel fra solutio.dk er der taget udgangspunkt i en webshop, men principperne og processen er den samme hvis en klub selv skulle stå for alt vedrørende betalinger.

Med klubmodul er hele denne tidkrævende og ofte frustrerende opgave helt fjernet:-)

Benytter man tilmed Klubmoduls egen betalingsløsning er man endnu mere fri for bekymringer for så er alt dette og mere til allerede klaret..

Dankortet, er det ikke noget far havde i 80’erne?

I andet kvartal af 2013 foretog danskerne 17,5 millioner betalinger med Dankort i danske webshops. Det er 2,7 millioner flere betalinger end samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på 18,6 %.

​Forbruget på Dankort i juli måned 2013 var DKK 26,6 milliarder. Det er en stigning på 4,7 % i forhold til juli 2012. I samme periode steg antallet af Dankort-betalinger med 8,3 % til 87,8 millioner. Det viser nye tal fra Nets.

​Danskerne foretog godt 60 millioner Dankortbetalinger i danske internetbutikker i 2012. Det er en stigning på 8,3 millioner betalinger, svarende til 16,2 procent, i forhold til 2011. Det viser nye tal fra Nets.

Det er de “nyheder” vi ofte læser i medierne. Men det er en nyhed med modifikationer, for det er IKKE dankortet der bliver brugt. Det er VISA/dankortet der bliver slidt. Faktisk så viser uofficielle statistikker at dankortet står for ca 2% af transaktionerne. Altså det rene dankort, uden VISA delen koblet til. Det er vigtigt at præcisere det, for de fleste af os kalder jo bare vores kreditkort for dankort. Men det er jo faktisk et VISA/Dankort. Hvorfor er der forskel på de to kort og hvorfor er det noget at tale om? Jo det er vigtigt for mig at tale om forskellen for det forholder sig sådan, at for at kunne tage imod betalinger på nettet fra et dankort, så skal man have en aftale med NETS. Når man har en aftale med NETS så tjener NETS penge hvergang dankortet bliver benyttet gennem denne aftale. Også hvis der der tale om et VISA/Dankort for det behandles som et dankort.. Hvis man nu ikke havde behov for at tage imod dankort i sin butik, så kunne man lave en aftale med et andet selskab end NETS. Er det en god ide kan man spørge, det skal jeg ikke afgøre, men jeg kan sige så meget at der er penge at spare ved at lave aftaler med andre.. Jeg kommer ind på det senere igen.

Lad os lige lige vende tilbage til dankortet og VISA/Dankortet.
Har du, kære læser et dankort? Eller er det et VISA/Dankort? Hvis du har et rent dankort, er det så det eneste kreditkort du har?

Jeg har selv spurgt omkring, både i min nære omkreds men også hos mange af vore kunder. Svarene kan groft nogenlunde deles op således:

Ja jeg har kun et dankort. Jeg er 83 år gammel og rejser ikke mere til udlandet, jeg handler ikke online. Jeg har mit dankort fordi det er min nye bankbog

Ja jeg har et dankort, til vores budgetkonto. Dette dankort tager vi ikke med til udlandet, vi benytter det til indkøb herhjemme og til at betale for diverse ydelser og services online. Skolemælk, svømmeklubben, skagenfood etc. Jeg har et VISA/Dankort til min lønkonto.

Jeg har kun VISA/Dankort.

Jeg har VISA/Dankort og et mastercard.

Kan du genkende ovenstående svar? De kan sikkert suppleres med Mastercard Debit, Visa electron etc. Men generelt forholder det sig nok nogenlunde således. Hvorfor siger NETS så at dankortet bliver brugt så meget? Det vil jeg lade stå hen til læserens egen forundring, men mon ikke det er noget med penge? Mon ikke det er fordi at bankerne ejer NETS og Dankortet, så derfor er det en god ide at italesætte brugen af dankortet som værende meget højt?

km-stat

I vores forretning, klubmodul har vi ca 1000 transaktioner om dagen lige nu på vores platform, det er fordelt på alle vores kunder. Det tal svinger meget da det er stigende, flere dage oplever vi over 4000 transaktioner. Men for et par måneder siden var dette gennemsnittet. Ud af de 1000

transaktioner er 7% af dem foretaget med et rent dankort, 70 transaktioner ud af 1000. 5% er mastercard (og mastercard debit) Resten er stort set VISA/Dankort.

Vores lille simple statistik her viser et højt tal på dankort hvilket harmonerer meget godt med hvad jeg skrev herover, nemlig at mange familier herhjemme har et dankort tilknyttet deres budgetkonto evt. Og det er dette kort man så benytter når podernes kontingent i gymnastikklubben skal betales.

Jeg bringer dette op fordi et stort antal af vores kunder som er sportsklubber og idrætsforeninger gerne vil tilbyde muligheden for deres medlemmer at de kan betale med andet end VISA/Dankort. For at kunne tilbyde dette skal de træffe aftale med en såkaldt indløser. Altså en pengeinstitution eller lignende der kan tilbyde denne klub en aftale om evt. Mastercard. Der er flere herhjemme der tilbyder den slags aftaler. Men det er ikke gratis, det skal det heller ikke være. Men for en klub med 200 mastercard transaktioner om året er det måske lige i overkanten at betale eks. kr. 1000 eller mere i oprettelse og derefter en abonnementsaftale på kr. 1000,- eller mere om året. Det er hvad det koster hos NETS, som man jo allerede har en aftale med på VISA/Dankort. Dertil skal så lægges de transaktionsgebyrer der pålægges den enkelte transaktion. Sidsnævnte gebyr kan man vælge at lade medlemmet betale.

Hvis man nu siger nej tak til Dankortet som klub. Simpelthen vælger, at man i denne klub ikke kan betale med sit dankort, det betyder i hverdagen at der nok er i omegnen af 2% af den samlede medlemsmasse der ikke kan betale online. Men til gengæld er der 5-6% nye der nu kan benytte deres Mastercard. (måske det tal vil vise sig højere, vores 5% statistik er jo kun baseret på de klubber der allerede har en aftale om mastercard) For klubben er der den fordel at de kan vælge en anden indløser end NETS og pludselig kan de få en aftale der ikke koster noget i månedlige abonnementer! De kan få en aftale hvor gebyret pr transaktion lægges på medlemmet og dermed opnår en situation hvor det ikke koster klubben noget. De vil også opleve at det ikke tager 6-8 uger blot at få en oprettelse i første omgang, andre kan nemlig klare denne proces på et par dage.