De uvurderlige frivillige

De holder styr på regnskabet, tager ansvar for alt det hårde arbejde og sidder i bestyrelsen – ganske enkelt alt. Hvis de frivillige i de danske sportsklubber valgt at “strække”, ja, så ville der nok ikke være nogen klubber tilbage.

Ingen frivillige – ingen klub.

Jeg har efterhånden gået i en del forskellige fritids- og sFrivilligt_arbejde_597876aportsklubber: Horsens Svømmeklub (gør jeg stadig), Stensballe fodboldklub, Stensballe gymnastikforening, Stensballe spejdere og Hovedgård sportsforening. I hver og en af dem, har jeg oplevet på tætteste hånd, hvordan de frivillige har været skelettet for hele klubben. I Horsens Svømmeklub er der hver dag frivillige, som tager ansvaret for alt det administrative, i gymnastikforeningen og hos spejderne var det frivillige, som stod for træningen og undervisningen ligesom det i fodboldklubben var frivillige, som brugte flere weekender i træk på at hjælpe til med en ny kunstgræsplæne.
Det er altså sindssygt meget arbejde, som hver dag bliver varetaget af frivillige hænder. Så når man kigger et blik på ovenstående, vil man hurtigt opdage hvilken afhængighed stort set alle klubber har til de frivilliges uundværlige hænder. For uden disse frivillige, ville der ikke være særligt meget klub tilbage.

Det ligger nok i vores dna
Når jeg tænker på Danmark, så tænker jeg på et land, som er drevet af fællesskabets interesser. Altså hvor det er helt kutyme, at hjælpe hvor man kan. Det ser man både i hvordan vores samfund er indrettet, men i særdeleshed i vores måde at tænke på. Mangler naboen en til at male, og man selv er maler, ja, så hjælper man. Ikke fordi man forventer noget igen, men fordi vi bare elsker at gøre andre glade. Og jeg tror det er lidt på samme måde, at frivillige tænker. Når de bruger næsten 50 timer hvert år på at arrangere et årligt svømmestævne, så gør de det ikke fordi de forventer, at få noget særligt igen i  form af penge eller anerkendelse, men fordi de ved, hvor glade de deltagende 400 svømmere bliver for det arbejde de ligger i det. Og jeg er rimelig sikker på, at det er denne tankegang, som sikrer de danske klubbers overlevelse. For hvis de frivillige forventede andet end mange store smil, ja, så ville de nok ikke være nogen frivillige tilbage. Midlerne ude i klubberne er simpelthen ikke til, at give de frivillige den anerkendelse de behøver. Desværre har man lov at sige.

Selvfølgelig er det forældre, meeeen

Jeg ved selvfølgelig godt, at det ofte er børnenes forældre, som påtager sig forskellige frivillige opgaver ude i klubberne. Men man skal altså stadig huske på, at det er “frivilligt”. Dvs. at det er noget de gør, fordi de har lyst, og ikke fordi det er påkrævet. Og med en frivillige-jubler-godt-med-mindre-boevl_1-610x407hverdag, som knap nok kan hænge sammen i forvejen, så skal der en ekstraordinær vilje og lyst til, for at man som børnefamilie også kan få det frivillige arbejde presset ind i hverdagen.

Frivilligheden kan ikke prissættes
Selvom værdien af de frivillige i Danmark, har været forsøgt at prissættes i kroner og ører op til flere gange (senest undersøgelse syntes at de frivillige i de danske idrætsklubber var ca. 28 mia. kroner værd, bare lige til orientering), så ligger de frivilliges arbejde langt dybere. Noget som ikke kan erstattes eller tælles op i kroner og ører. For der ligger noget specielt i den mentalitet og gåpåmod, som de fleste frivilige går ind til opgaverne med. En glæde og begejstring, som man som almindelig lønmodtager ikke vil have. Og jeg er rimelig sikker på, at det er præcis derfor vi i Danmark har så mange frivillige, som gerne giver en hjælpende hånd til, hvor der er brug for det.

Klubberne mangler penge
Det er endnu vigtigere end før, at de frivillige holder fast med ovenstående mentalitet og tilgang. For hvis økonomien var presset for et årti siden, så er det den for alvor i dag. Overalt i det danske land, mangler der penge. Penge som skal finansiere de hundredetusinder af danske børns fritidsinteresser. Og i nogle foreninger så mange penge, at den helt bliver nødt til at lukke. Hvad penge manglen skyldes, kan der være mange grunde til, men ikke desto mindre har foreningerne svært ved at betale deres mange udgifter til trænere, lejere og det offentlige , som jo stadig gerne vil have deres løn og penge. Og med en stor medlemstilbagegang grundet den nye skolereform, hvor tiden til fritidsinteresser er blevet indskrænket meget, så ser ikke just lyst ud for foreningslivet. Desværre.
Men det er i sådanne tider, som den vi gennemlever for tiden, at man skal stå allermest sammen. Og hvor det frivillige engagement, for alvor viser sin styrke. I fælles flok kan selv de største udfordringer nemlig bekæmpes, og det er altså vigtigt at huske!

Så når du ser en frivillig i en hvilken som helst sammenhæng, så stop lige op og tænk over hvordan det hele så ud, hvis den frivillige ikke var der… Er rimeligt sikker på, der så ikke engang ville være noget.

Friviligt_arbejde_

Underviser i regnskab søges

Vi afholder som i ved seminarer hver måned i både Slangerup og Kolding. Vi elsker at afholde disse seminarer da vi får en god kontakt med vores brugere.

Vi afholder to typer seminarer, et generelt og et mere rettet mod regnskab. Regnskabsseminaret er ikke kun om Klubmodul, det handler meget om hvad man ellers gør i regnskaber og bogføring. Kredit og debit, saldobalancer og kassekladder, og så videre.

Det er til vores regnskabsseminar i Slangerup at vi søger en person der kan afholde disse for os. Du skal kende til regnskab og bogføring på et øvet niveau så du kan lære fra dig og ikke falder bagover når der kommer spørgsmål om kassekladder. Det er ikke en forudsætning at du er superbruger i Klubmodul, men enten kender du til det eller også så lærer du det hurtigt;-)

Der bliver afholdt 4-5 regnskabsseminarer i Slangerup om året. Der kommer ca 20 personer til hvert seminar som varer lige under 3 timer.

Vi tilbyder mellem kr. 1500,- og kr. 2000,- pr seminar alt afhængig af kvalifikationer og antal deltagere. Du får mad og drikke og kørepenge efter statens takster også.

Er du interesseret?
Udfyld formularen her

eller skriv til Simon på simon@klubmodul.dk og lad os tage den derfra. Vi glæder os til at høre fra dig:-)

 

Seminar og ERFA

For at udnytte et system som Klubmodul optimalt er det vigtig at man kender systemets muligheder og hvordan de anvendes. Klubmodul er et stort system med mange funktioner og derfor anbefaler vi ALLE nye klubber/foreninger at deltage på vores seminarer. Vi har et generelt seminar og et seminar omkring CMS/regnskab.

   seminar

Generelt seminar
På det generelle seminar gennemgår vi de mest brugte funktioner i Klubmodul og der er plads til klubberne/foreningernes individuelle spørgsmål.
Dette seminar henvender sig både til helt nye brugere af Klubmodul og de mere øvede, der trænger til en genopfriskning.
CMS/regnskab seminar
På CMS/regnskabs seminaret kommer vi forbi de generelle regnskabsbegreber og hvordan vi kan anvende disse i Klubmodul. I forhold til CMS gennegår vi de mest brugte funktioner, samt snakker om hvilke muligheder der er i Klubmoduls CMS system.
Udover overstående afholder vi som noget nyt ERFA møder, hvor alle inden for en bestemt sportsgren er invitereret til aften fuld af sparring, undervisning og udviklingsimput til Klubmodul.
ERFA
Brug ERFA mødet på at styrke fællesskabet i sporten, og samtidig styrke dit eget netværk.
ERFA-mødet tager naturligvis udgangspunkt i Klubmodul med fokus på netop jeres sportsgrem, men vi bruger også tiden på at drøfte eventuelle problemstillinger, som ligger uden for Klubmodul.
Se mere om Klubmoduls ERFA og seminarer her hvor du også kan tilmelde dig direkte.
Spørgsmål og tilmelding til vores seminar og ERFA møder kan foregå på hjemmesiden eller ved at tage kontakt til mig (Rikke) på rikke@klubmodul.dk eller ved at ringe på 3511 3639
Vel mødt 🙂
Hvad med at tilmelde dig vores nyhedsbrev? Klik her og den er klaret på 22 sekunder:-)